Fairaction

I förra veckan rapporterade många medier om organisationen Fair Actions rapport “Use your influence”, där de granskat ett antal svenska modevarumärken ledda av kvinnliga profiler i sociala medier. Daisy Grace var ett av varumärkena som Fair Action undersökte i sin rapport. Vi välkomnar granskningar av modebranschen och ser dem som viktiga för att driva utvecklingen framåt.

2020 har varit ett omskakande år pga corona. En erfarenhet vi inte är ensamma om, men i vårt fall har det inneburit att klädproduktionen legat på is och att vi har behövt fundera över framtiden.

I avvaktan på beslut om framtiden hade vi inte några svar att ge Fair Action om vår produktion, eftersom vi inte hade någon pågående produktion eller visste hur den skulle se ut i framtiden. Därför svarade vi inte på deras enkät. Konsekvensen blev att det i diverse stora nyhetsmedier framställdes som att vi försökt dölja hur produktionen går till. Vi vill därför förtydliga några saker:

I vintras flyttade vi produktionen från Kina till EU-landet Litauen, som omfattas av Europeiska Unionens arbetsrätt. Det innebär ökad kontroll och bättre arbetsvillkor. Som mindre aktör förlitar vi oss på mellanhänder. Vi har inte möjlighet att kontrollera hela produktionskedjan i detalj på samma sätt som ett stort företag, men vi har så långt vi har kunnat validerat följande fakta om produktionen:

Lönen i fabrikerna vi jobbat med ligger på 700 euro per månad för sömmerskorna, vilket är 27 procent över minimilönen. De arbetar 40 timmar per vecka, genomsnittsåldern är ungefär 50 år och det finns inga problem överhuvudtaget med barnarbete eller dylikt. Under corona-pandemin har ingen personal blivit uppsagd i de fabriker som vi jobbat tillsammans med, vilket Fair Action beskriver är ett utbrett problem i sin rapport.

Genom att producera inom EU har vi avvikit från de flesta av våra konkurrenter, som producerar sina kläder i Asien eller Afrika där lönerna är avsevärt lägre och arbetsvillkoren sämre.

Fair Action vill att vi offentliggör hela vår leverantörskedja. Vi håller fortfarande på att arbeta med hur den ska se ut fortsättningsvis — och får be att återkomma med fler svar. Få företag oavsett bransch har möjlighet att på stående fot leva upp till kravet på att redovisa hela sina leverantörskedjor öppet, både med hänsyn till ingångna avtal och av konkurrensskäl. Vi kan inte göra det inom de ramar och överenskommelser som vi har ingått tidigare. Vi vill möjliggöra en transparent genomlysning, men måste samtidigt förhålla oss till ingångna överenskommelser. 

Så ser det ut i nuläget, men vi vill gå i riktning mot ökad transparens och hållbarhet. Det är en process som vi har påbörjat sedan tidigare och vill fortsätta stegvis. Vi strävar efter att öka tempot på det arbetet. Vi återkommer med fler svar. Tack till alla er som stöttat varumärket och därmed möjliggjort de steg vi redan tagit.